top of page

O NÁS

Dobrovolný pátrací tým ČR, z.s.

 

Pátrací akce

PÁTRACÍ TÝM

Dobrovolný pátrací tým je založen především na vůli, ochotě a nasazení každého člena týmu, který se dobrovolně a svobodně, bez cizího přičinění rozhodl pomáhat druhým, být prospěšný dobré věci, společnosti. Sdružuje dobrovolníky, kteří se aktivně připravují na reálné situace, jež mohou v běžném životě nastat, provádí výcvik, školení a taktickou přípravu za využití znalostí a zkušeností členů DPT, jež jsou či byli aktivní v Armádě ČR, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě, ale rovněž dalších rozmanitých povolání. DPT je tým dobrovolníků, kteří jsou schopni a ochotni s maximálním nasazením pomoci v situacích, kdy je ohrožen život, a zdraví osob, či hrozí škody na majetku.

CÍLE

Cíl DPT vyplývá již z jeho smyslu, poslání, jakož i z obsahu jeho názvu. Primárně je založen na vyhledávání osob ohrožených na životě a zdraví. Cílem je přispět aktivním nasazením členů DPT ve prospěch Policie České republiky k minimalizaci ztrát na životech a zdraví osob, ať již přímým vyhledáním hledané osoby, nebo získání poznatků vedoucích k jejich nalezení. Cílem je rovněž zvýšení rychlosti a efektivity při hledání osob, zejména v případech kdy hledanou osobou je dítě, či senior. 

Prezentace ministru vnitra
Pátrací akce

Integrovaný Záchranný Systém

Dobrovolný pátrací tým ČR, z.s. (dále jen "SAR-DPT" při Self Defense Division, z.s.) je ve smyslu platných dohod a § 4 odst. 2 zákona č. 239/2000 Sb., o IZS, ostatní složkou IZS Ústeckého kraje. V rámci vznikajících poboček v dalších krajích postupujeme dle námi zpracovaných metodik, kdy jedním z cílů je stejné zařazení do ostatních složek IZS.

Vznik SAR-DPT

Dobrovolný pátrací tým ČR byl vytvořen jakožto projekt Self Defense Division, z.s. v roce 2016. Strukturu, výcvik, hierarchii, metodiky a další formoval Jiří Omaník a jeho přátelé a kamarádi, kteří jsou, či byli aktivní v AČR, PČR, ZZS a další řadě povolání. Díky celému týmu, vycvičenosti a spolupráci s Policií České republiky a Krajským úřadem Ústeckého kraje jsme byli první organizace v České republice, která se tímto typem specifické činnosti zabývá v rámci dobrovolnictví - fyzickým vyhledáváním pohřešovaných osob v ohrožení zdraví, nebo života. V roce 2018 se podařilo SAR-DPT začlenit k ostatním složkám IZS Ústeckého kraje.

Cvičení SAR-DPT
bottom of page