© 2020 by Dobrovolný pátrací tým ČR, z.s. Czech republic  |  Příbramská, Děčín  |  sar-dpt@selfdefense.cz

  • Facebook App Icon
  • YouTube App Icon

PÁTRACÍ TÝM

Dobrovolný pátrací tým je založen především na vůli, ochotě a nasazení každého člena týmu, který se dobrovolně a svobodně, bez cizího přičinění rozhodl pomáhat druhým, být prospěšný dobré věci, společnosti. Sdružuje dobrovolníky, kteří se aktivně připravují na reálné situace, jež mohou v běžném životě nastat, provádí výcvik, školení a taktickou přípravu za využití znalostí a zkušeností členů DPT, jež jsou či byli aktivní v Armádě ČR, Policii ČR, Zdravotnické záchranné službě, ale rovněž dalších rozmanitých povolání. DPT je tým dobrovolníků, kteří jsou schopni a ochotni s maximálním nasazením pomoci v situacích, kdy je ohrožen život, a zdraví osob, či hrozí škody na majetku.

CÍL

Cíl DPT vyplývá již z jeho smyslu, poslání, jakož i z obsahu jeho názvu. Primárně je založen na vyhledávání osob ohrožených na životě a zdraví. Cílem je přispět aktivním nasazením členů DPT k minimalizaci ztrát na životech a zdraví osob, ať již přímým vyhledáním hledané osoby, nebo získání poznatků vedoucích k jejich nalezení. Cílem je rovněž zvýšení rychlosti a efektivity při hledání osob, zejména v případech kdy hledanou osobou je dítě, či senior. 

VÝCVIK

Výcvik jako takový je organizován ze strany Self Defense Division, z.s., dále pak také externě s orgány státní správy, samosprávy a IZS.

 

Obsah výcviku lze rozdělit do následujících částí:

  1. Zdravotnická příprava

  2. Topografická příprava

  3. Orientace v terénu

  4. Spojovací příprava

  5. Speciální činnosti​

VÝBĚR

DOBROVOLNÍKŮ

Je organizován podle aktuálních potřeb DPT. Podmínky přijetí za dobrovolníka jsou: fyzická zdatnost, morální a charakterové vlastnosti, jako předpoklad řádného plnění povinnosti dobrovolníka, dosažitelnost pro záchrannou činnost v příslušné oblasti působnosti, písemná žádost o přijetí, splnění testů fyzické zdatnosti, splnění vstupního motivačního pohovoru, trestní bezúhonnost, výborný zdravotní stav.

ZAJÍMAVOSTI

V rámci DPT vyvíjíme vlastní aplikaci, která nám ulehčí veškeré aktivační procesy. Neustále pracujeme na praktických výcvicích, které nám simulují reálné situace.

Všichni jsme srdcaři, kteří tomuto projektu věnují svůj volný čas. Má to smysl!